СТОРНО ОПЕРАЦИЯ ЗА DATECS
ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА да сторнирате касова бележка трябва да имате касова наличност в касовият апарат , ако нямате трябва
да въведете служебно сумата която ще сторнирате, в противен случай касовият апарат ще ви изпише че нямате касова наличност!
 
1.ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
 
ОТ РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ ( ТРЯБВА ДА СТЕ В ТОЗИ РЕЖИМ , НА ДИСПЛЕЯ ДА ИЗПИСВА 0,00)
НАТИСКАТЕ ГОРЕ В ДЯСНО ОТ КЛАВИАТУРАТА СТРЕЛКАТА НА ГОРЕ, СЛЕД КОЕТО НАТИСКАТЕ БУТОН PRC И 3 ОТ КЛАВИАТУРАТА!
НА АПАРАТА ИЗПИСВА СТОРНО БОН ОТ СТРЕЛКИТЕ НА КЛАВИАТУРАТА ИЗБИРАМЕ ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА И НАТИСКАТ Е ТОТАЛ(TL).
НА ДИСПЛЕЯ ИЗПИСВА НОМЕР ДОКУМЕНТ(ИЗПИСАН Е ОТ ЛЯВО НА ДАТАТА И ЧАСА НА ГРЕШНАТА БЕЛЕЖКА)
ВЪВЕЖДАМЕ ГО И НАТИСКАМЕ TOTAL(TL).НА ДИСПЛЕЯ ИЗПИСВА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ НА БОН ВЪВЕЖДАТЕ ДАТАТА И НАТИСКАТЕ TOTAL(TL)
ВЪВЕЖДАТЕ И ЧАСА ОТ ГРЕШНАТА БЕЛЕЖКА И НАТИСКАТЕ TOTAL(TL) НА ДИСПЛЕЯ ИЗПИСВА НОМЕР НА ФП (КОИТО ТРЯБВА ДА СЪВПАДА С НОМЕРА ОТ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ДОЛУ В ДЯСНО) И НАТИСКАТЕ ТОТАЛ, НА ДИСПЛЕЯ ИЗПИСВА УНП (ТУК НЕ ВЪВЕЖДАТЕ НИЩО АКО КАСОВИЯТ АПАРАТ НЕ РАБОТИ С
ТЪРГОВСКИ СОФТУЕР,А САМО НАТИСКАТЕ TOTAL(TL)) НА ДИСПЛЕЯ ИЗПИСВА ДАЛИ ДА ПОТВЪРДИТЕ ВЪВЕДЕНИТЕ ДАННИ-НАТИСКАТЕ TOTAL
НА ДИСПЛЕЯ ЩЕ СЕ ПОЯВИ 0,00 И АПАРАТА ЩЕ РАЗПЕЧАТА ПОЛОВИН БЕЛЕЖКА , ВЪВЕЖДАТЕ ГРЕШНАТА СУМА И НАТИСКАТЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОТ ГРЕШНАТА КАСОВА БЕЛЕЖКА,
И НАТИСКАТЕ TOTAL(TL)   (ЗАБЕЛЕЖКА : ВЪВЕЖДАНЕТО НА СУМА И ИЗБИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТ ИЛИ АРТИКУЛ Е СТАНДАРТНО КАКТО СИ ПУСКАТЕ НОРМАЛНА КАСОВА БЕЛЕЖКА, АКО ИМАТЕ ПОВЕЧЕ АРТИКУЛИ ИЛИ ДЕПАРТАМЕНТИ И ТЯХ СИ ВЪВЕЖДАТЕ ПРЕЗ КЛАВИАТУРАТА ТАКА КАКТО СТЕ ПУСНАЛИ ГРЕШНИЯТ ФИСКАЛЕН БОН)
 ЩЕ СЕ ОТПЕЧАТА СТОРНО БОН, КОЙТО ПРЕКРЕПЕТЕ КЪМ ГРЕШНИЯТ БОН  !
 
Внимание!
Ако сте забравили или сетенямали налични служебно въседена сума в апарата и сте стигнали до ниво на сторно да
въвеждате сума и изберете департамента ,апарата ще изпише "НЯМА НАЛИЧНИ ПАРИ-НАТИСНЕТЕ С " апарат ще блокира.
За да горазблокирате трябва да натиснете стрелката най-горе в дясно и бутон  VD ПОСЛЕДОВАТЕЛНО два пъти и натиснете TOTAL.Апарата ще разпечата анулиран бон .За продължите вкарайте служебно въведена сума достатъчна за да направите Сторно операцията!!! Успех!