СТОРНО ОПЕРАЦИЯ ЗА ZIT
 
ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА да сторнирате касова бележка трябва да имате касова наличност в касовият апарат , ако нямате трябва
да въведете служебно сумата която ще сторнирате, в противен случай касовият апарат ще ви изпише че нямате касова наличност!
Тази инструкция е за модели B20, B30 и ZIT2007
1.ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
 
С БУТОН М ОТИВАМЕ В РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ И ВЛИЗАМЕ С ПАРОЛА 9999 И БУТОН ТОТАL
НАТИСКАМЕ БУТОНИТЕ ОТ КЛАВИАТУРАТА 92, И ГОЛЯМАТА СТРЕЛКА НАГОРЕ ЗАДЪРЖАТЕ( НАМИРА СЕ ОТ ЛЯВО НА КЛАВИАТУРАТА за модел B20 и B30) и натискате бутон VD , за модел ZIT2007  се задържа бутон ALT и се  натиска бутон  VD
НА ДИСПЛЕЯ ЩЕ ИЗПИШЕ N:ДОКУМЕНТ (номера на документа е отляво на датата на грешната касова бележка)
въвеждате го и натискате бутон TOTAL СЛЕД КОЕТО ВЪВЕЖДАТЕ ДАТАТА И ЧАСА ОТ ГРЕШНАТА КАСОВА БЕЛЕЖКА! И НАТИСКАТЕ 
БУТОН Tотаl (TL) ,СЛЕД КОЕТО ВЪВЕЖДАТЕ НОМЕРА НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ ОТ КАСОВАТА БЕЛЖКА (ДОЛУ В ДЯСНО 64........)
СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НАТИСКАТЕ TOTAL И НА ДИСПЛЕЯ ЩЕ ИЗПИШЕ СТОРНО И 0,00   , ВЪВЕЖДАТЕ ОТ КЛАВИАТУРАТА ГРЕШНАТА СУМА ОТ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА
 И ИЗБИРАТЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОТ КОЙТО СТЕ ПУСНАЛИ ГРЕШНАТА БЕЛЕЖКА И НАТИСКАТЕ TOTAL (ЗАБЕЛЕЖКА ВЪВЕЖДАНЕТО НА СУМА И ИЗБИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТ ИЛИ АРТИКУЛ Е СТАНДАРТНО КАКТО СИ ПУСКАТЕ НОРМАЛНА КАСОВА БЕЛЕЖКА, АКО ИМАТЕ ПОВЕЧЕ АРТИКУЛИ ИЛИ ДЕПАРТАМЕНТИ И ТЯХ СИ ВЪВЕЖДАТЕ ПРЕЗ КЛАВИАТУРАТА ТАКА КАКТО СТЕ ПУСНАЛИ ГРЕШНИЯТ ФИСКАЛЕН БОН)
ЩЕ СЕ ОТПЕЧАТА СТОРНО БОН КОЙТО ПРЕКРЕПЕТЕ КЪМ ГРЕШНИЯТ БОН  !
 
 
2.СТОРНО ЗАРЕКЛАМАЦИЯ ИЛИ ВРЪЩАНЕ НА СТОКА
 
С БУТОН М ОТИВАМЕ В РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ И ВЛИЗАМЕ С ПАРОЛА 9999 И БУТОН Тотаl
НАТИСКАМЕ БУТОНИТЕ ОТ КЛАВИАТУРАТА 91 И ГОЛЯМАТА СТРЕЛКА НАГОРЕ като задържате ( НАМИРА СЕ ОТ ЛЯВО НА КЛАВИАТУРАТА, ГОЛЯМАТА СТРЕЛКА НАГОРЕ ( НАМИРА СЕ ОТ ЛЯВО НА КЛАВИАТУРАТА за модел B20 и B30) за модел ZIT2007  се задържа бутон ALT и се  натиска бутон  VDИАТУРАТА за модел B20 и B30) и бутон VD , за модел ZIT2007  се задържа бутон ALT и се  натиска бутон  VD
НА ДИСПЛЕЯ ЩЕ ИЗПИШЕ N:ДОКУМЕНТ (номера на документа е отляво на датата на грешната касова бележка)
въвеждате го и натискате бутон TOTAL СЛЕД КОЕТО ВЪВЕЖДАТЕ ДАТАТА И ЧАСА ОТ ГРЕШНАТА КАСОВА БЕЛЕЖКА ! И НАТИСКАТЕ 
БУТОН TL ,СЛЕД КОЕТО ВЪВЕЖДАТЕ НОМЕРА НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ ОТ КАСОВАТА БЕЛЖКА (ДОЛУ В ДЯСНО 64........)
СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НАТИСКАТЕ TOTAL И НА ДИСПЛЕЯ ЩЕ ИЗПИШЕ СТОРНО И 0,00   , ВЪВЕЖДАТЕ ОТ КЛАВИАТУРАТА ГРЕШНАТА СУМА ОТ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА
 И ИЗБИРАТЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОТ КОЙТО СТЕ ПУСНАЛИ ГРЕШНАТА БЕЛЕЖКА И НАТИСКАТЕ TOTAL
ЩЕ СЕ ОТПЕЧАТА СТОРНО БОН КОЙТО ПРЕКРЕПЕТЕ КЪМ ГРЕШНИЯТ БОН  !
 
ЗА ПОВЕЧЕ информация тел.0887323939