Ценова листа на сервизни услуги за фискални устройства
Програмиране, обучение и фискализация 48,00 лв
Издаване на свидетелство за регистрация на ФУ - Дубликат 30,00 лв
Издаване на дубликат на паспорт на ФУ 30 лв
Заверка на документи в НАП (свидетелства, протоколи, молби, увед. писма) 30,00 лв
Куриерски разходи за документи, за други населени места в едната посока 10,00 лв
Изваждане на справка за оборота на ЕКАФП от касовата книга - за 1 год по 20 лв. 20,00 лв
Прочитане на КЛЕН 72,00 лв
Програмиране на един брой артикул, група или касиер 2,40 лв
Програмиране на меню до 20 артикула 24,00 лв
Програмиране на един ред от клишето 24,00 лв
Програмиране на ЗДДС номер 12,00 лв
Програмиране на данъчна група 12,00 лв
Програмиране на допълнителни плащания 12,00 лв
Ремонт на фискални устройства
Труд на сервизен техник на започнат час 72,00 лв
Посещение на сервизен техник в обекта на клиента за гр. София и труд на започнат час 72,00 лв
Посещение на сервизен техник в обекта на клиента извън гр София – цена на км 0,40 лв
Бракуване на фискално устройство 100,00 лв
Бракуване и създаване на ново фискално устройство - Доработка 130,00 лв
Смяна на КЛЕН 75,00 лв
Смяна захранваща букса /Тремол/ 18,00 лв
Смяна вътрешна батерия 3.6V и 2.4V 24.00 лв